Telemetria

System Siedmiu Kroków stosowany w krajach Nielsen Audience Measurement gwarantuje wiarygodność, przejrzystość i niezależność danych:

Pierwszy krok
Analiza struktury społeczeństwa (tzw. sondaż założycielski - Establishment Survey).

Drugi krok
Wybór grupy rodzin, która pozwoli odtworzyć strukturę demograficzną Polski w mniejszej skali (budowa panelu telemetrycznego).

Trzeci krok
Instalacja mierników telemetrycznych, dzięki którym gromadzone są informacje.

Czwarty krok
Codzienna transmisja danych od rodzin do komputerowej "biblioteki"  Nielsen Audience Measurement.

Piąty Krok
Obróbka danych i stworzenie z tysięcy elementów jednej spójnej bazy danych.

Szósty Krok
Opisanie sekunda po sekundzie, jakie programy były nadawane przez poszczególne stacje.

Siódmy krok
Przekazanie klientom Nielsen Audience Measurement plików, które po umieszczeniu w oprogramowaniu dają pełny obraz widowni telewizyjnej.