Polityka prywatności

Polityka prywatności programu Nielsen

 

Data wejścia w życie: 25.05 2018 r.

 

 

DZIĘKUJEMY ZA ZGODĘ NA DOŁĄCZENIE DO NASZEJ WYSELEKCJONOWANEJ GRUPY CZŁONKÓW PROGRAMU!

 

Przez dziesiątki lat spółka Nielsen wyznaczała światowe standardy w badaniach rynkowych i konsumenckich. Nasze spostrzeżenia oparte są na reprezentatywnych próbach ludności i pomagają naszym klientom (np. producentom, detalistom, firmom medialnym, organizacjom pozarządowym i rządom) dowiedzieć się, co konsumenci oglądają, słuchają i kupują. Uczestnicząc w naszym programie, pomagasz w tworzeniu statystyk branżowych dla Polski oraz wpływają Państwo na treści programowe i reklamowe na platformach medialnych, na których wyraża Pan/Pani zgodę na dokonywanie pomiarów.

 

Bardzo poważnie traktujemy Pana/Pani prywatność. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy od Pana/Pani lub o Panu/Pani, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy te dane oraz Pana/Pani prawa.

 

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

 

Spółka Nielsen zbierająca Pana/Pani dane to AGB Nielsen Media Research ul. Przybyszewskiego 47, 01-849 Warszawa.

 

Więcej informacji o pełnej grupie firm Nielsen, z których jedna lub więcej może również przetwarzać Twoje dane osobowe, można znaleźć na stronie http://www.nielsen.com/eu/en/privacy-policy/gdpr-operating-entities.html. Możesz skontaktować się ze Spółką Nielsen, w tym z naszym inspektorem ochrony danych, aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące prywatności:

 

 • kontaktując się z przedstawicielem spółki Nielsen;
 • wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy.department@nielsen.com;
 • pisząc do nas na adres: Nielsen Privacy (c/o Legal Dept.), Nielsen House, Oxford Business Park, John Smiths Drive Oxford OX4 2WB, UK.

 

Z przedstawicielem spółki Nielsen możesz się skontaktować:

 

 • za pośrednictwem poczty: AGB Nielsen Media Research ul. Przybyszewskiego 47, 01-849 Warszawa;
 • telefonicznie: + 48 22 8643190.

 

 

 

 1. 1.     Nasze zobowiązanie do zachowania poufności informacji.
 2. 2.     Umowa ze spółką Nielsen.
 3. 3.     Gromadzone przez nas dane.
 4. 4.     Jak wykorzystujemy dane.
 5. 5.     Pliki cookie i inne technologie cyfrowe.
 6. 6.     Kiedy udostępniamy Pani/Pana dane.
 7. 7.     Możliwości i przysługujące Pani/Panu prawa.
 8. 8.     Dzieci.
 9. 9.     Bezpieczeństwo danych i ich przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. 10.   Przechowywanie danych.
 11. 11.   Zmiany niniejszej Polityki.


 

1.         NASZE ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI INFORMACJI

 

Spółka Nielsen przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności, w tym Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE. W istocie niezwykle ważne jest dla nas zachowanie poufności danych uczestników programu Nielsen, aby zapobiec jakiejkolwiek możliwości wpływania na członków, która mogłaby z kolei mieć wpływ na ich zachowanie i dokładność naszych danych. NIE będziemy wykorzystywać danych umożliwiających identyfikację Pani/Pana na potrzeby reklamowania, promowania lub wprowadzania na rynek, sprzedaży towarów lub usług podmiotów trzecich bezpośrednio do Pani/Pana lub członków Pani/Pana gospodarstwa domowego; nie zezwalamy na to również naszym klientom.

 

 

2.            UMOWA ZE SPÓŁKĄ NIELSEN

 

Spółka Nielsen przetwarza Pani/Pana dane oraz, w stosownych przypadkach, dane innych członków Pana/Pani gospodarstwa domowego lub osób odwiedzających Pani/Pana gospodarstwo domowe, na podstawie umowy zawartej z Nielsen zwanej Umową członkowską lub Umową uczestnictwa w programie. Wyraźnym celem naszej umowy z Panią/Panem jest uzyskanie danych od Pani/Pana i na Pani/Pana temat oraz, w stosownych przypadkach, innych członków Pani/Pana gospodarstwa domowego, które mają być wykorzystywane do celów opisanych w niniejszej Polityce. Uczestnicząc w programie firmy Nielsen, przekazuje Pani/Pan swoje dane do puli danych, z której pochodzą obszerne statystyki dotyczące odbiorców. Wiele innych firm opiera się na tych statystykach przy ustalaniu cen, reklam, towarów i innych kluczowych decyzji biznesowych. Statystyki te mogą być zniekształcone, jeśli Pani/Pana dane zostaną następnie zmienione lub usunięte, dlatego uczestnicząc w naszym panelu, wyraźnie zgadza się Pani/Pan na przechowywanie swoich danych przez okres uczestnictwa w programie, po czym będą one wykorzystywane w formie uniemożliwiającej identyfikację do celów badań historycznych i statystycznych. Ma Pani/Pan ustawowe prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych, jak opisano w poniższej sekcji „Możliwości i przysługujące Pani/panu prawa”. 

 

 

3.         GROMADZONE PRZEZ NAS DANE

 

Firma Nielsen prowadzi badania nad wykorzystaniem wielu różnych platform mediowych, a uczestnicy programu Nielsen mogą uczestniczyć w różnego rodzaju pomiarach.

 

Uczestnicy programu mogą się zgodzić na dokonywanie pomiarów dotyczących:

 

❏     tradycyjnej telewizji – za pomocą urządzenia Nielsen podłączonego do telewizora lub umieszczonego w jego pobliżu;

❏     konsol do gier wideo – treści pochodzące z DVD / Blu-Ray.

 

Wykonujemy różne rodzaje pomiarów w różnych krajach. W przypadku, gdy istnieje możliwość przystąpienia do jednego lub większej liczby takich programów, uczestnicy programu mogą zgodzić się na pomiar za pomocą dodatkowych urządzeń. Jeśli nie uczestniczy Pani/Pan w pomiarach określonego rodzaju (np. online), poniższe postanowienia dotyczące tego rodzaju pomiaru nie mają do Pani/Pana zastosowania.

 

Niezależnie od rodzaju programu(-ów), w którym(-ych) uczestniczy Pani/Pan, dane mogą być zbierane automatycznie, a automatyczne zbieranie danych może nie zawsze być dla Pani/Pana oczywiste. Celem niniejszej Polityki jest wyjaśnienie, jak działają tego typu pomiary, jakie dane są przez nie gromadzone oraz co z nimi robimy. Spółka Nielsen zainstaluje jedynie sprzęt pomiarowy lub zbierze dane z urządzeń, które zostały przez Panią/Pana autoryzowane — nie rozpoczniemy pomiarów dotyczących dodatkowego typu urządzenia bez Pani/Pana uprzedniej wiedzy i zgody.

 

Niezależnie od programu(-ów) spółki Nielsen, w którym(-ych) Pani/Pan uczestniczy, może Pani/Pan zostać zaproszony(-a) do udziału w dodatkowych badaniach naukowych lub ankietach, a niektóre z nich mogą wymagać pobrania oprogramowania i/lub interakcji z innymi firmami, witrynami internetowymi lub aplikacjami. Jeśli zdecyduje się Pani/Pan na udział w dodatkowych badaniach, mogą pojawić się inne sposoby zbierania danych, które zostaną ujawnione w tym czasie, a także inne warunki. Zawsze poinformujemy Panią/Pana o nowych lub zasadniczo innych rodzajach zbierania danych przed ich rozpoczęciem i zawsze może Pani/Pan wycofać swój udział. 

 

Poniżej szczegółowo opisano rodzaje danych, które firma Nielsen gromadzi na temat uczestników programu i ich źródła. Zbierane przez nas dane dzielą się na trzy ogólne typy:

 

○      „dane demograficzne” to ogólne dane o Pani/Panu lub innych członkach Pani/Pana gospodarstwa domowego, takie jak płeć, wiek, zawód, region lub miasto oraz inne szerokie kategorie;

 

○      „dane behawioralne” to czas lub sposób, w jaki Pani/Pan coś robi. Na przykład w przypadku panelu telewizyjnego, obejmowałoby to informacje o tym kiedy oraz na jakim urządzeniu ogląda Pani/Pan program;

 

○      „dane dotyczące preferencji” dotyczą tego, które treści Pani/Pan ogląda lub słucha. ( Na przykład w przypadku panelu telewizyjnego obejmuje to informację o tym jakie stacje oraz programy Pani/Pan ogląda.

 

 

A.         Dane, jakie nam podajesz

 

Podczas procesu rekrutacji, rejestracji w programie lub w ramach badania lub ankiety przekazuje nam Pani/Pan dane. Może to obejmować dane bezpośrednio umożliwiające identyfikację, takie jak imię i nazwisko, domowy adres pocztowy lub osobisty adres e-mail, które same w sobie lub w połączeniu z innymi łatwo dostępnymi danymi mogą zidentyfikować Panią/Pana lub innego członka Pani/Pana gospodarstwa domowego, a także dane demograficzne.

 

            B.         Dane gromadzone na podstawie kwestionariuszy, ankiet i/lub badań

 

Okresowo możemy poprosić Panią/Pana o wzięcie udziału w dodatkowych ankietach, badaniach lub kwestionariuszach. Badania te mogą wymagać dodatkowych danych na temat zachowań i preferencji, które wykorzystujemy w celu lepszego zrozumienia ogólnych zachowań konsumentów, wykorzystania i trendów.

 

C.         Dane generowane przez sprzęt Spółki Nielsen

 

Nasze urządzenia pomiarowe i oprogramowanie działają w różny sposób, w zależności od typu używanego urządzenia. Na przykład nasze tradycyjne urządzenia pomiarowe TV rejestrują znaczniki czasu i kanał, na który Pani/Pani telewizor jest dostrojony. W przypadku niektórych rodzajów pomiarów zastosowaliśmy „automatyczne rozpoznawanie zawartości”, które wykrywa sygnały elektroniczne lub wzorce energetyczne dźwięków, w tym, ale nie wyłącznie, wbudowane wzorce dźwiękowe lub kody zawarte w treści, takie jak transmisje multimedialne, strumieniowe przesyłanie dźwięku lub obrazu, piosenki, programy i reklamy. Nasze oprogramowanie gromadzi dane dotyczące Pani/Pana dostępu do tych treści, w tym ich zawartości, sposobu ich przeglądania lub słuchania, rodzaju mierzonego urządzenia oraz tego, kiedy i na jakiej platformie pomiarowej je Pani/Pan przegląda lub ich słucha. Pozwala nam to zidentyfikować kampanie reklamowe, filmy wideo, piosenki lub inne treści, które Pani/Pan oglądała(-ał) lub których słuchała(-ał). Poniżej znajduje się więcej informacji o poszczególnych typach danych zbieranych przez każdy typ urządzenia pomiarowego Nielsen.

  

D.         Dane, które otrzymujemy z innych źródeł

 

Możemy z innych źródeł pozyskiwać dodatkowe dane na Pani/Pana temat, które ogólnie związane są z cechami demograficznymi, tym, co Pani/Pan ogląda lub kupuje, a także z Pani/Pana ekspozycją na treści lub reklamy. Dane te uzyskujemy z różnych źródeł, takich jak m.in:

 

 • w przypadku, gdy Pani/Pana działalność wskazuje, że może Pani/Pan przesyłać strumieniowo wideo, możemy niezależnie odwiedzić stronę źródłową w celu zidentyfikowania treści, które Pani/Pan przeglądała/-ał;
 • publicznie dostępne dane (np. z publicznych baz danych lub dane, które podaje Pani/Pan do publicznej wiadomości online);
 • korzystanie z Pani/Pana adresu IP za pośrednictwem usługi wyszukiwania w celu zidentyfikowania regionu lub miasta;
 • inne internetowe lub mobilne produkty pomiarowe firmy Nielsen;
 • programy „lojalnościowe” (np. oferujące nagrody i punkty), z którymi możemy zawierać umowy o dopasowanie danych; oraz
 • spółki, które komercyjnie dostarczają dane i świadczą usługi dopasowywania danych.

 

Możemy łączyć dane zbierane od Pani/Pana przez firmę Nielsen oraz pochodzące z naszego sprzętu i oprogramowania pomiarowego z danymi pochodzącymi z tych dodatkowych źródeł. Jeżeli połączymy dane w formie uniemożliwiającej identyfikację lub zanonimizowane z danymi identyfikacyjnymi, połączone dane będą traktowane przez nas jako dane osobowe tak długo, jak długo będą one połączone.

 

E.         Dane, których NIE gromadzimy

 

Nie gromadzimy danych, takich jak numer prawa jazdy, dane finansowe, numer konta bankowego czy numer karty kredytowej. Nie rozszyfrowujemy zaszyfrowanych treści.

 

 

4.            JAK WYKORZYSTUJEMY DANE

 

Gromadzone przez nas dane wykorzystujemy do stworzenia dla naszych klientów różnorodnych informacji na temat rynku. Nasze badania pomagają naszym klientom w wyborze miejsca i sposobu reklamowania się, takiego jak telewizja, prasa, radio, Internet i urządzenia przenośne. Między innymi nasze dane pomagają klientom zrozumieć (na przykład):

 

 • skład grupy odbiorców, którzy oglądali reklamę;
 • które programy telewizyjne przemawiają do widzów danej płci w określonym przedziale wiekowym;
 • rodzaj produktów, które prawdopodobnie będą kupowali konsumenci z różnych grup demograficznych;

oraz

 • czy mieszkańcy danej okolicy mogliby robić zakupy w sklepie specjalistycznym, gdyby znajdował się on w pobliżu.

 

Używamy narzędzi i metod, aby się upewnić, że nie ma możliwości zidentyfikowania Pani/Pana na podstawie raportów, które tworzymy dla naszych klientów. Na przykład łączymy odpowiedzi, które od Pani/Pana otrzymujemy, z odpowiedziami wielu innych osób w celu stworzenia zagregowanych raportów, na podstawie których nie można jednoznacznie zidentyfikować poszczególnych osób.

 

Tworzymy również raporty w oparciu o dane modelowane. „Modelowane dane” to prognozy oparte na cechach demograficznych i behawioralnych (takich jak płeć, wiek i nawyki dotyczące oglądania telewizji), które obejmują przykładową grupę osób, a następnie przewidują, co osoby o podobnych cechach lub preferencjach chciałyby oglądać lub kupować. Pozwala to reklamodawcom na przykład zidentyfikować prawdopodobnych odbiorców kampanii marketingowej.

 

Możemy wykorzystać Pani/Pana dane do skontaktowania się. Kiedy kontaktujemy się z Panią/Panem — telefonicznie (w tym przez telefon komórkowy), pocztą elektroniczną, SMS-em lub listownie w zależności od tego, jakie dane nam Pani/Pan podaje — zazwyczaj robimy to, aby:

 

 • odpowiadać na Pani/Pana zapytania;
 • zatwierdzać lub wyjaśniać udzielone przez Panią/Pana w ankiecie odpowiedzi;
 • aktualizować naszą dokumentację w celu zapewnienia poprawności informacji;
 • upewniać się, że nasz sprzęt lub oprogramowanie działają prawidłowo;
 • wysyłać do Pani/Pana informacje dotyczące udziału, takie jak sposób odbioru nagród;
 • zawiadamiać o zmianach w naszych warunkach, regulaminach i zasadach;
 • zapewniać zgodność z warunkami aktywnego członkostwa w programie; lub
 • zapraszać Panią/Pana do udziału w dodatkowych programach i ankietach.

 

Uczestnicząc w naszych badaniach, zgadza się Pani/Pan, że będziemy kontaktować się za pomocą środków, które nam w tym celu Pani/Pan dostarczy w trakcie udziału w programie.

 

Możemy wykorzystywać Pani/Pana dane w celu zapewnienia jakości oraz w celach badawczo-rozwojowych, takich jak analiza danych, audyty, opracowywanie nowych produktów, tworzenie modeli danych predykcyjnych, udoskonalanie naszych usług, identyfikacja trendów użytkowania oraz określanie efektywności naszej komunikacji.

 

Możemy zanonimizować Pani/Pana dane osobowe i wykorzystać je lub pozwolić innym na wykorzystanie ich do badań historycznych, akademickich lub dotyczących zmian w czasie. W takich przypadkach zapewniamy, że nie ma rozsądnej możliwości ponownego zidentyfikowania Pani/Pana na podstawie wykorzystanych danych.

 

Ponieważ stale dostosowujemy nasze usługi do zmieniających się wzorców dotyczących konsumentów i konsumpcji mediów, możemy również wykorzystywać Pani/Pana dane w inny sposób, który nie został jeszcze przez nas opracowany, w którym to przypadku dostarczymy Pani/Panu na jego temat dodatkowych informacji.

 

 

5.            PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE CYFROWE

 

Niniejszą sekcję stosuje się do:

 

●      użytkowników portalu uczestników programu Nielsen (w stosownych przypadkach); oraz

●      uczestników programów wszelkiego rodzaju, którzy są poddawani pomiarom za pomocą internetowych i mobilnych produktów firmy Nielsen, które mierzą opinię publiczną.

 

Do celów opisanych w niniejszej sekcji używamy plików cookie i innych technologii cyfrowych (zwanych łącznie „technologiami cyfrowymi”). Wykorzystywane przez nas technologie mogą obejmować (nie wszystkie są stosowane w każdym przypadku):

 

 • sesyjne i trwałe pliki cookie, znaczniki pikseli, web beacony i czyste pliki GIF, zwane dalej łącznie „plikami cookie”,
 • lokalne obiekty współdzielone (takie jak pamięć masowa HTML5),
 • zestawy narzędzi dla programistów (SDK), oraz
 •  połączenia typu serwer-serwer.

 

Poniższa tabela przedstawia przegląd naszych różnych kategorii i celów wykorzystania technologii cyfrowych:

 

Kategorie zastosowania

Cele stosowania

Portal uczestników programów (w stosownych przypadkach)

Aby pomóc nam spersonalizować Pani/Pana witrynę, dokonać uwierzytelnienia i komunikować się z Panią/Panem za pośrednictwem witryny. Używamy również narzędzi, takich jak Google Analytics, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób te strony są wykorzystywane, i stale je ulepszać.

Bezpieczeństwo związane z oprogramowaniem

Włączanie i obsługa funkcji bezpieczeństwa naszego oprogramowania, takich jak pomoc w wykrywaniu złośliwych działań, zwalczanie nieuczciwego uczestnictwa oraz naruszania postanowień umów dotyczących członkostwa w programie.

 Uzupełnienie danych programu o dane pochodzące z produktów pomiaru masowego

Firma Nielsen używa plików cookie do dopasowywania danych uzyskanych z jej internetowych i mobilnych produktów pomiaru odbiorców z danymi członków programów w celu zwiększenia dokładności swoich produktów i poszerzenia naszej wiedzy na temat korzystania przez naszych uczestników programów z treści medialnych.

Reklama oparta na zainteresowaniach

Chmura marketingowa firmy Nielsen wykorzystuje pliki cookie w wielu popularnych witrynach internetowych, aby pomóc w określeniu zainteresowań i preferencji na podstawie wizyt na tych witrynach. Dane te są następnie wykorzystywane w celu umożliwienia reklamodawcom wyboru konkretnych odbiorców reklam internetowych i mobilnych w oparciu o ich zainteresowania i preferencje. Możemy wykorzystywać te dane z plików cookie do ulepszania innych danych, które zebraliśmy od Pani/Pana lub na Pani/Pana temat.

 

 

6.            KIEDY UDOSTĘPNIAMY PANI/PANA DANE

 

Możemy udostępniać Pani/Pana dane:

●      Innym podmiotom zależnym lub stowarzyszonym z firmą Nielsen dla celów opisanych w niniejszej Polityce.

 

●      Naszym dostawcom usług, takim jak firmy, które zapewniają hosting stron internetowych lub aplikacji, analizę lub przetwarzanie danych, usługi informatyczne, pocztę elektroniczną, usługi audytowe, usługi dopasowywania danych, a także rekrutację, nagrody, zachęty, loterie lub w celu opracowania produktów badania rynkowego. Firmy te są umownie zobowiązane do zachowania poufności i bezpieczeństwa tych informacji i nie mogą ich wykorzystywać do celów innych niż świadczenie usług, które dla nas wykonują.

 

●      Innym firmom zajmującym się badaniem rynku i naszym klientom, zgodnie z wytycznymi etycznymi branży badania rynku. Może to obejmować audyty przeprowadzane przez naszych klientów lub inne podmioty zewnętrzne.

 

●      Podmiotowi zewnętrznemu w przypadku reorganizacji, połączenia, sprzedaży, przedsięwzięcia typu joint-venture, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości lub części naszej działalności, aktywów lub akcji (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem).

 

●      W zakresie, w jakim uważamy to za konieczne lub właściwe: (a) zgodnie z obowiązującym prawem; (b) zgodnie z wymogami prawa, w tym procedurami prawnymi prowadzonymi przez organy publiczne i rządowe (w tym organy spoza Twojego kraju zamieszkania); (c) w celu egzekwowania naszych warunków; (d) w celu ochrony naszych działań lub działań naszych filii; (e) w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności jakiejkolwiek osoby; lub (f) w celu umożliwienia nam skorzystania z dostępnych środków zaradczych lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść.

 

Firma Nielsen przeprowadza przeglądy bezpieczeństwa przed zaangażowaniem usługodawców, którzy mogą mieć dostęp do danych na poziomie indywidualnym. Uzyskujemy gwarancje umowne dotyczące zgodności z prawem danych, które uzyskujemy od stron trzecich. Ograniczamy również sposób, w jaki klienci mogą wykorzystywać nasze dane, aby zapobiec ponownej identyfikacji danych zagregowanych i zapobiec ich ponownemu wykorzystaniu w sposób niezgodny z niniejszą Polityką

 

 

7.            MOŻLIWOŚCI I PRZYSŁUGUJĄCE PANI/PANU PRAWA

 

Udział w naszym programie jest zawsze dobrowolny. W każdej chwili może Pani/Pan wycofać się z naszego bieżącego gromadzenia danych, kontaktując się ze swoim Przedstawicielem firmy Nielsen lub odinstalowując nasze oprogramowanie. Jeśli postanowi Pani/Pan zakończyć swoje uczestnictwo, nadal będziemy przetwarzać dane, które zebraliśmy w czasie, gdy była/- Pani/Pan uczestnikiem programu. Jeśli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z praw opisanych poniżej, proszę skontaktować się ze swoim Przedstawicielem spółki Nielsen (w stosownych przypadkach). Może Pani/Pan również skontaktować się z nami w sposób opisany na początku niniejszej Polityki. Prawo Pani/Pana do prywatności obejmuje:

 

 • prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Pani/Pana są przetwarzane, a w takim przypadku do uzyskania dostępu do kopii przechowywanych przez nas danych dotyczących Pani/Pana oraz do ich poprawienia w przypadku, gdy są one niedokładne (należy pamiętać, że w celu zachowania dokładności naszych danych konsumenckich i uniknięcia potencjalnej stronniczości, w niektórych przypadkach skorzystanie z prawa dostępu może wymagać wcześniejszego zakończenia Pani/Pana uczestnictwa w programie, jeżeli może to mieć wpływ na Pani/Pana zachowanie);
 • prawo do żądania usunięcia niektórych Pani/Pana danych osobowych (należy pamiętać, że prawo to nie jest bezwzględne, ale w niektórych przypadkach ma zastosowanie);
 • prawo do proponowania innych ograniczeń w przetwarzaniu dotyczących Pani/Pana danych; oraz
 • prawo do przenoszenia danych w przypadku danych, które Pani/Pan podała/-podał.

 

Jeśli uważa Pani/Pan że firma Nielsen nie przestrzega przepisów o ochronie prywatności lub warunków niniejszej Polityki, może Pani/Pan złożyć skargę do inspektora ochrony danych firmy Nielsen, korzystając z danych kontaktowych znajdujących się na górze niniejszej Polityki lub do Polskiego organu ochrony danych:  https://www.giodo.gov.pl/.

 

 

8.            DZIECI

 

Na potrzeby naszych badań na ogół staramy się gromadzić dane o każdym członku Pani/Pana gospodarstwa domowego, w tym o dzieciach. Rodzic lub opiekun musi zawrzeć umowę za pośrednictwem panelu lub umowy członkowskiej w imieniu każdego dziecka w gospodarstwie domowym w celu przeprowadzenia przez nas takiego pomiaru.

 

Wszystkie postanowienia niniejszej Polityki dotyczą danych dzieci w każdym wieku (do 18 lat), jeżeli ich gromadzenie zostało autoryzowane przez rodzica lub opiekuna.

 

 

9.            BEZPIECZEŃSTWO DANYCH I ICH PRZEKAZYWANIE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

Spółka Nielsen posiada globalną organizację ds. bezpieczeństwa danych, która stosuje rozsądne środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą.

 

Możemy przechowywać i przetwarzać Pani/Pana dane w kraju zamieszkania, a także możemy je przekazywać oraz eksportować poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do dowolnego kraju, w którym mamy biura lub w którym korzystamy z usług dostawców oraz podmiotów przetrwarzających dane, w tym do Stanów Zjednoczonych i Indii. Przepisy o ochronie danych w tych krajach mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Pani/Pana kraju. Przekazując dane poza Unię Europejską, zapewniamy, że czynimy to w zgodności z zasadami UE.

 

 

 

 

10.          PRZECHOWYWANIE DANYCH

 

 Pani/Pana dane będziemy przechowywać tak długo, jak będą potrzebne do celów określonych w niniejszym oświadczeniu oraz zgodnie z prawem właściwym. Kiedy przestanie Pani/Pan być aktywnym członkiem programu, będziemy nadal wykorzystywać dane dotyczące Pani/Pana charakterystyki demograficznej, jak również dane dotyczące zachowań i preferencji na potrzeby badań historycznych i statystycznych, ale będziemy przechowywać te dane oddzielnie od danych, które mogą być użyte do Pani/Pana identyfikacji i będziemy ściśle ograniczać dostęp do Pani/Pana danych identyfikacyjnych, nawet w ramach firmy Nielsen. Wszystkie dane zostaną trwale zanonimizowane, gdy nie będziemy już musieli Pani/Pana identyfikować do celów zarządzania panelem, audytu, do celów prawnych, a także zapobiegania oszustwom lub do powiązanych celów.

 

 

11.          ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI

 

Zmiany technologii, standardów rynkowych lub naszych produktów i usług mogą wymagać od nas zmiany niniejszej Polityki. „Data wejścia w życie” na początku tej strony informuje, kiedy miała miejsce ostatnia jej modyfikacja. W przypadku istotnej zmiany (zmiany sposobu wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych, która może skłonić Panią/Pana do ponownego rozważenia udziału w tym programie), prześlemy informacje o tym na Pani/Pana ostatni adres pocztowy lub adres e-mail, który mamy w aktach, na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmiany, dając Pani/Panu czas na wycofanie się z udziału. Kontynuacja uczestnictwa po dacie wejścia w życie jakichkolwiek zmian będzie oznaczała Pani/Pana akceptację wszystkich obowiązujących zmian.

 

 

Niniejsza Polityka zastępuje wszelkie inne pisemne lub ustne oświadczenia dotyczące naszych praktyk w zakresie gromadzenia i wykorzystywania przez Spółkę Nielsen Pani/Pana danych osobowych.

 

 

DZIĘKUJEMY – CENIMY NASZYCH KLIENTÓW!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spółka Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną spółką zajmującą się wydajnością zarządzania, która dostarcza kompleksową wiedzę na temat tego, co klienci oglądają i kupują. Segment Watch firmy Nielsen dostarcza klientom z branży medialnej i reklamowej usługi pomiarowe Total Audience dla wszystkich urządzeń, na których zawartość, w tym obraz, dźwięk i tekst, jest konsumowana. Segment Buy oferuje producentom i sprzedawcom detalicznym pakowanych towarów konsumpcyjnych jedyny w branży globalny obraz pomiarów wydajności sprzedaży detalicznej. Przez integrowanie informacji z segmentów Watch i Buy oraz innych źródeł danych firma Nielsen dostarcza jej klientom zarówno światowej klasy pomiarów, jak również analiz, które pomagają poprawić wydajność. Spółka Nielsen znajdująca się w grupie spółek S&P 500, ma oddziały w ponad 100 krajach świata, które obejmują ponad 90% światowej populacji. Więcej informacji znajduje się na stronie www.nielsen.com.