Dostarczanie danych

Do klientów dostarczane są:

  • dane dotyczące oglądalności TV
  • dane o programach i blokach reklamowych
  • analizy i raporty stworzone na potrzeby klientów
  • dane po fuzji TGI    
  • dane do psychografii

 Przesyłanie danych odbywa się we wszelki możliwy sposób:

  • pocztą elektroniczną
  • na płytach CD
  • dane można pobrać z serwera za pomocą narzędzia SmartUpdate