Arianna podbija rynek amerykański

 

Arianna podbija rynek amerykański

Nielsen Media Research 5 lutego ogłosił oficjalnie wprowadzenie na rynek amerykański programu Arianna - narzędzia do analizy danych telemetrycznych.

Wersja Arianny wprowadzona na rynek amerykański  umożliwia analizę danych telemetrycznych na potrzeby rynków lokalnych już z poprzedniego dnia. Produkt ten najpierw będzie dostosowany do rynków lokalnych Stanów Zjednoczonych - dziesięć rynków mierzonych aktualnie tą technologią oraz trzy zaplanowane na rok 2007. Następnie Arianna będzie dostosowana do  systemu telemetrycznego integrującego rynki lokalne i w I kwartale 2007 roku udostępniona klientom. Wersja dla agencji, firm reprezentujących oraz dla nadawców krajowych i klientów kablowych, która będzie zawierać zintegrowane dane z różnych rynków USA będzie wprowadzona w późniejszym czasie tego roku.

Program Arianna to narzędzie analityczne należące do AGB Nielsen Media Research, które jest używane przez  Nielsen Media Research w ramach licencji. Grupa AGB oraz Nielsen Media Research International uformowały spółkę joint-venture w sierpniu 2005 roku, aby móc zaoferować ratingi telewizyjne 30 krajom na świecie pod wspólną marką AGB Nielsen Media Research. Nielsen Media Research może używać oprogramowania Arianny w celach rynkowych na mocy umowy z JV. Arianna była od początku rozwijana przez AGB i wspólnie z JV oraz Nielsen Media Research zmodyfikowana na potrzeby rynku amerykańskiego. Obecnie Arianna jest używana w 30 krajach świata.

O Nielsen Media Research

Nielsen Media Research, oddział The Nielsen Company, jest wiodącym na świecie dostawcą systemu pomiarowego audytoriów telewizyjnych i związanych z tym usług na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych, Nielsen dostarcza estymacje audytoriów wszystkim krajowym nadawcom włączając w to sieci telewizyjne, kablówki, hiszpańskojęzyczne sieci telewizyjne, regionalne sieci kablowe, MSO, hiszpańskojęzyczne kanały telewizyjne na każdym z 210 rynków telewizyjnych działających na terenie Stanów Zjednoczonych, włączając usługi lokalnych telemetrii na dziesięciu rynkach oraz serwisy elektroniczne zintegrowanego systemu telemetrycznego na 46 rynkach.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji zapraszamy na stronę www.NielsenMedia.com